Board logo

標題: 油雞榮休晚宴 [打印本頁]

作者: vr2io    時間: 2018-3-27 00:29     標題: 油雞榮休晚宴

4月25日星期三
地點九龍落富特酒店
需報名留位

1,  IO x2
3,ZYB x2
5,WZ
6,ZKG
7,UEW X3
8,  WJD
9,ZHM
10, XUC
11, UJI
12, WCU
13, ZGC
14, VLY
15. VIY
16, XIC
17, WLA
18, VVI
19, CM
20, VBM
21, UFA
22, 大哥洪
23, ZEW
24, VDI
25, XBL
26. YQJ
27. 蝦米
28. AM
29. XAV
30. VBF
31. RS
32. ZGB
33. WNG
34 .XJH X2
35. WPU
36.WWD
37.UUG
38. ZⅤM
39. WEP
40. WTP
41. 了哥
42. 檸樂
43. WGY

共46人


酒店自助餐,20:15開始,近油麻地
每位250,成本價:270, 每位已經補貼 20
作者: admin    時間: 2018-4-24 23:11

明天見
歡迎光臨 VR2HAM BBS (http://vr2ham.net/) Powered by Discuz! 7.0.0